Yanğın təhlükəsizliyi avadanlığı, yol və iş avadanlığı