İş geyimləriuniformalar, xüsusi qeyimlər, qoruyucu qeyimlər  fərdi qoruyucu vasitələr keçmişdən gələcəyə

İnsan cəmiyyəti Tunc Çağından,daha sonra Dəmir Çağına keçəndən bəri , bəşəriyətin uniformaya  və  xüsusi aksesuarli və fərqlənmə nişanları olan müəyyən rəngli xüsusi geyimlərə ehtiyacı yarandı. Həqiqətən də qəbilə cəmiyyətindən kölə sahibliyinə təbəqələşmədən,  sonra  qulluqçuların, əsgərlərin, vergi yığanların fərqli görünüşü tələbat yarandı ki onlar adi insanlardan secilsinlər . Uniformalar və xüsusi iş geyimlər, onları geyinən şəxsin əhəmiyyətini, başqalarının nəzərindəki əhəmiyyətini, geyinənə hörmətlə yanaşmaq məcburiyyətində qaldığını vurğuladı. Xüsusi geyim bu şəxsin kimə xidmət etdiyini göstərirdi və uzaqdan bu işçinin kimin xidmətində olduğunu və hansı statusda olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verdi və eyni zamanda, bu forma intizamlı olmağa, davranışını və danışıqlarını izləməyə məcbur etdi. geyinən biri.

Bəşəriyyətin inkişafı ilə birlikdə iş geyimləridə da inkişaf etdi, modellərin sayı artdı, qruplara bölündü,  cəmiyyətin uniforma geyinən təbəqələrinin sayını artdı, yəni əvvəllər qullugcular və vergi yığanlar üçün yalnız  forma var  idisə  sonradan, məktəblilər, din xadimləri, tələbələr, həkimlər və s. üçün xüsusi iş geyimlər yaranmağa başladı.

Qoruyucu funksiyaları olan xüsusi geyimlər, yəni istehsalatda yaralanmalardan, radiasiyadan yanmalardan və s. Qoruyan iş geyimləri yaranmağa  başladı.

Keçmiş əsrlərdə, kölə və feodal sistemləri və ilk kapitalist cəmiyyəti dövründə işçilərin həyatı və sağlamlığı ümumiyyətlə qiymətləndirilmirdisə, insan cəmiyyətinin inkişafı ilə həmkarlar ittifaqlarının rolu artdıqda, əmək müqavilələri bağlanmağa başladı , işçinin hansı şəraitdə işləyəcəyi açıq şəkildə göstərildiyi, iş müddətində işçinin sağlamlığına ziyan vurulacağı təqdirdə nə baş verəcəyi və işəgötürənin işçinin sağlamlığı üçün hansı məsuliyyət daşıdığı – bütün bunlar qoruyucu xüsusi geyim, fərdi qoruyucu vasitələrin inkişafı insam bedeninin ayri ayri hissələrini qorumaq üçün qoruyucu vasitələr icad olundi. Bunlar var idi: baş qorumaq üçün – dəbilqə, üz qorumaq üçün – qoruyucu maska, eşitmə qorunması üçün –  qulaqcıq, göz qorumaq üçün – eynək, tənəffüs yolu üçün – respirator, əl qorumaq üçün – əlcək, ayaq qorumaq üçün – təhlükəsizlik ayaqqabıları (çəkmələr, çəkmələr, ayaqqabılar), hündürlükdən düşmədən qorunmaq üçün – təhlükəsizlik kəmərləri, kimyəvi maddələr və boyalarla işləyərkən – birdəfəlik kombinezon. Maddələr, aqressiv həllər daxil olduqda, ilk yardım üçün tam bir dərman dəsti ilə xüsusi ilk yardım dəstləri görünməyə başladıqda göz və üz üçün xüsusi yuyucu vasitələr görünməyə başladı.

Ümumi çirklənməyə qarşı qoruyucu iş geyimlər yaranmağa və inkişaf etməyə başladı, alovlanmaya davamlı qoruyucu iş geyim, yüksək rütubətli bir mühitdə işləmək üçün qoruyucu iş geyim, yüksək radiasiya səviyyəsində bir mühit, elektrik qövsündən qoruyan iş geyim, yüksək görüntüyə malik iş geyimləri 

Bazarda rəqabətin şiddətlənməsi ilə əlagədar, şirkətlərin reklamına xüsusilə kəskin olduğu və müvəffəqiyyətləri şirkətin bazardakı vəziyyətindən asılı olduqda, iş geyimləri və formaların reklam üçün əlavə vasitə kimi istifadə olunmağa başladığı bir dövr başladı. bu barədə , aşağıda daha ətraflı yazaciyiq.

Uniformaların, iş geyimlərinin və fərdi qoruyucu vasitələrin inkşafı procesi  prosesi bununla dayanmayacaq, getdikcə daha çox yeni funksiya əldə edəcək və ən əsası, maksimum rahatlıq, maksimum qoruma və işin maksimum rahatlığını əldə etmək üçün daha da çətin öhtəliklər tapşırılacaqdır. iş geyimləri və uniformala.

 

İş geyimləri, xüsusi geyimlər və uniforma reklam daşıyıcısı və yüksək statusun bir əlaməti olaraq

Hər hansı bir şirkət, marka tanınmasını artırmaq üçün ən aşağı xərclə effektiv reklam imkanları axtarır. Ən təsirli və eyni zamanda tamamilə pulsuz, zamanla məhdud olmayan reklam növlərindən biri, bu şirkətin işçilərinin kombinezonlarına və geyimlərinə müxtəlif növ şüarlar və şirkət əlaqələri loqotiplərinin vurulmasıdır edilməsidir.

Bu, eyni anda iki hədəfə qulluq edir: birincisi, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, bu şirkətin özünün bir reklamıdır, ikincisi, statusunun artmasına kömək edir, çünki iş geyimlərinin düzgün seçilmiş korporativ rəngləri və paltarlara düzgün tətbiq edilmiş yazılarla, müştəriyə çox yaxşı təsir göstərirlər.yüksək mütəşəkkil və uğurlu bir şirkət imici yaradırlar

Beləliklə, yuxarıda deyilən hər şeyə yekun vuraraq,iş geyimləri ,xüsusi geyimlərin  və fərdi qoruyucu vasitələrin eyni zamanda asanlaşdıran, qoruyan və təbliğ edən əşyalar kateqoriyasına aid olduğunu  inamla deyə bilərik.

Əlaqə: +994 (12) 465-52-34 , +994 (50) 212-41-07