Autorsing – müştərinin fəaliyyət növündən asılı olaraq iş geyimləri və qoruyucu avadanlıqlar üçün texniki sənədlərin hazırlanması