Əmək təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun bir iş yerinin təşkilində kömək