Müştərinin şirkətinin işçilərindən fərdi ölçülərin alınması