Təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi sistemlərinin, video nəzarətin, telefon rabitəsi vasitəsi ilə ev idarəetmə sistemlərinin quraşdırılması, şəbəkə sistemi (Linkbasic)

 

VİDEO TƏŞKİLAT SİSTEMLƏRİNİN KURULMASI

 • üz tanıma sistemləri
 • avtomobil nömrəsinə görə identifikasiya sistemləri
 • bədən istiliyinin təyin edilməsi
 • hərəkət sensorları
 • PTZ kameralar
 • müxtəlif sensorlardan istifadə edərək ev nəzarəti
 • nəzarət sistemi dizaynı

TELEFON KOMMUNİKASİYA VƏ EVİN NƏZARƏT SİSTEMLƏRİNİN QURULMASI VƏ QURULMASI

 • WOYP sistemi
 • Ağıllı ev

ŞƏBƏKƏ SİSTEMİNİN QURULMASI (LINKBASIC)

 • Quraşdırma
 • Xidmət
 • Dizayn
 • Avadanlıq təchizatı və
 • LAN kabelləri (pişiklər / catb – bütün ölçülər)